Jak działamy?

Jak działamy?

Naszym priorytetem jest zaspokojenie potrzeb klienta oraz dostosowanie oferty do jego indywidualnych potrzeb. Przez dynamicznie zmieniające się realia w dziedzinie IT oferujemy również progresywny rozwój projektu.

Fazy realizacji projektu

Wstępny kontakt
I najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. Pierwszym krokiem podczas realizacji projektu to rozmowa z klientem. Uważamy, że wiele stron korespondencji mailowej nigdy nie zastąpią nawet krótkiej konwersacji. Uważnie przeanalizujemy Twoje oczekiwania i przedstawimy Ci proponowany model współpracy.

Planowanie
Wyznaczamy cel naszej współpracy. Zanim przystąpimy do docelowej implementacji projektu, przeanalizujemy profil konkurencji w branży, w której chcesz zaistnieć. Znajdziemy najlepsze metody dotarcia do potencjalnych klientów. Zaprojektujemy plan projektu mając na uwadze czynniki oczekiwane przez klienta; zaprojektujemy koncepcyjny system informacyjny lub układ graficzny, i przedstawimy Ci go.

Treść
Każdy projekt jest zaopatrzony w pewną treść. Treścią są wszelkie informacje, które ma zawierać projekt docelowy: nazwa firmy, misja, artykuły, dokumenty. Tworzymy mapę treści, aby dostosować odpowiednie elementy projektu do prawidłowego wyświetlania treści oraz ich użyteczonści.

Projekt graficzny
Na podstawie zgromadzonych informacji (oczekiwania klienta, projekt systemu informacyjnego, układ graficzny, treść) zajmujemy się utworzeniem oprawy graficznej realizowanego projektu zgodnego z oczekiwanym wizerunkiem firmy.

Kodowanie, wdrożenie
Na podstawie koncepcyjnego systemu informacyjnego kodujemy docelowe zachowanie systemu (back-end) oraz zajmujemy się wdrożeniem zaprojektowanej grafiki, oferując użytkownikowi końcowemu poprawne i użyteczne korzystanie z systemu (front-end). Projekt jest stale testowany.

Uruchomienie systemu
Lokalizacja docelowa projektu jest modyfikowana tak, aby realizowany projekt był w pełni obsługiwany. Jest on uruchamiany we wspomnianej lokalizacji lub jest przekazywany klientowi wraz ze specyfikacją wymagań lokalizacji docelowej. Przedstawiamy klientowi dalsze metody współpracy lub rozwijania powstałego narzędzia.

Kamienie milowe