Aplikacje dedykowane

Aplikacje dedykowane

Dedykowane aplikacje webowe to skomplikowane projekty internetowe. Nie mogą one zostać oparte o istniejące rozwiązania ze względu na swoją złożoność. Taki system zazwyczaj projektuje się od samego początku z uwzględnieniem oczekiwanej funkcjonalności oraz możliwości rozbudowy.

Nieustannie rozwijający się rynek technologii informacyjnych i internetowych wymusza na firmach wdrażanie działań mających na celu zaspokojenie określonych potrzeb klienta docelowego, aby w ten sposób zdobyć przewagę konkurencyjną, być zawsze krok do przodu.

Systemy dedykowane są tworzone lub rozwijane również wtedy, gdy muszą poniekąd łączyć się z istniejącym już systemem, pobierać i zarządzać istniejącymi danymi desygnowanymi dla istniejących rozwiązań, ale nie spełniających już wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku.

Oferta naszej firmy w dużej mierze bazuje na indywidualnych rozwiązaniach. Autorskie rozwiązania spełniające indywidualne wymagania klientów pozwalają lepiej się rozwijać zarówno klientowi, jak i nam.

Fazy realizacji projektu

Wstępny kontakt
I najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. Pierwszym krokiem podczas realizacji projektu to rozmowa z klientem. Uważamy, że wiele stron korespondencji mailowej nigdy nie zastąpią nawet krótkiej konwersacji. Uważnie przeanalizujemy Twoje oczekiwania i przedstawimy Ci proponowany model współpracy.

Planowanie
Wyznaczamy cel naszej współpracy. Zanim przystąpimy do docelowej implementacji projektu, przeanalizujemy profil konkurencji w branży, w której chcesz zaistnieć. Znajdziemy najlepsze metody dotarcia do potencjalnych klientów. Zaprojektujemy plan projektu mając na uwadze czynniki oczekiwane przez klienta; zaprojektujemy koncepcyjny system informacyjny lub układ graficzny, i przedstawimy Ci go.

Treść
Każdy projekt jest zaopatrzony w pewną treść. Treścią są wszelkie informacje, które ma zawierać projekt docelowy: nazwa firmy, misja, artykuły, dokumenty. Tworzymy mapę treści, aby dostosować odpowiednie elementy projektu do prawidłowego wyświetlania treści oraz ich użyteczonści.

Projekt graficzny
Na podstawie zgromadzonych informacji (oczekiwania klienta, projekt systemu informacyjnego, układ graficzny, treść) zajmujemy się utworzeniem oprawy graficznej realizowanego projektu zgodnego z oczekiwanym wizerunkiem firmy.

Kodowanie, wdrożenie
Na podstawie koncepcyjnego systemu informacyjnego kodujemy docelowe zachowanie systemu (back-end) oraz zajmujemy się wdrożeniem zaprojektowanej grafiki, oferując użytkownikowi końcowemu poprawne i użyteczne korzystanie z systemu (front-end). Projekt jest stale testowany.

Uruchomienie systemu
Lokalizacja docelowa projektu jest modyfikowana tak, aby realizowany projekt był w pełni obsługiwany. Jest on uruchamiany we wspomnianej lokalizacji lub jest przekazywany klientowi wraz ze specyfikacją wymagań lokalizacji docelowej. Przedstawiamy klientowi dalsze metody współpracy lub rozwijania powstałego narzędzia.