Ankieta - strona www

Ankieta - strona www

Bardzo proszę o uzupełnienie poniższego formularza. Dzięki uzyskanym informacjom będziemy mogli podać zakres cenowy projektu oraz ewentualne koszty jego utrzymania.

Osoba, z którą mamy się skontaktować.
Na podany adres wyślemy ofertę cenową.
Proszę zaznaczyć funkcjonalności, które powinna zawierać strona internetowa.
W tym polu proszę zawrzeć docelowy adres strony internetowej, branżę działalności, cel utworzenia strony internetowej, zakres odbiorców docelowych, ogólny mechanizm działania serwisu oraz ewentualne Państwa wyobrażenia. Jeśli nie posiadają Państwo szablonu strony internetowej, prosimy o opisanie domniemanego układ strony i wykorzystywanej kolorystykę.
Proszę wskazać adresy istniejących stron internetowych lub szablonów, które mogą stanowić istotny punkt odniesienia do Państwa projektu. Opcjonalnie wskazać docelową kolorystykę, typografię, kształty i wielkości elementów na materiałach graficznych.
* - wybrane usługi dodatkowe świadczone są przez outsourcing
Proszę wpisać informacje, które mogą okazać się pomocne, a nie wspomnieliśmy o nich w formularzu.