Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Outsourcing informatyczny jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą bezproblemowo prowadzić swoją działalność. Minimalizuje koszty zatrudnienia informatyków, pozwala unikać sytuacji krytycznych oraz ich finansowych następstw.

Termin ten jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Traktowany jest także jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Obszarem działania przedsiębiorstw, w którym strategia “zewnętrznego źródła” stosowana jest najczęściej jest właśnie informatyka. W ramach tego obszaru zadaniami najczęściej przekazywanymi na zewnątrz są:

 • konserwacje i naprawy sprzętu,
 • rozwój aplikacji, tworzenie stron www,
 • przetwarzanie i bezpieczeństwo danych,
 • wdrożenia rozwiązań informatycznych,

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa są możliwości:

 • redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
 • uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
 • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 • przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
 • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
 • pozyskania kapitału,
 • podziału ryzyka,
 • dopływu gotówki.