Projektowanie UI

Projektowanie UI

Projektowanie UI

Interfejs użytkownika jest elementem decydującym o tym w jaki sposób aplikacja jest doświadczana, użytkowana i oceniana.

Interfejs użytkownika (z ang. user interface, UI) skupia się na wizualnej stronie projektu i odpowiada za interakcję z użytkownikiem.

Użytkownik nie może bezpośrednio wchodzić w interakcję z pewnym systemem. Musi to robić za pośrednictwem interfejsu użytkownika, który jest fasadą pomiędzy użytkownikiem (odbiorem przez niego informacji i sterowaniem) oraz systemem (mechanizmem sterującym systemem poprzez wykonywanie odpowiednich poleceń).

 Nasza firma zajmuje się projektowaniem interfejsu użytkownika dla:

  • stron internetowych,
  • aplikacji internetowych,
  • aplikacji dla pulpitu (desktop)
  • aplikacji mobilnych w tabletach,
  • aplikacji mobilnych w smartfonach,
  • wzorach dokumentów.